dnes je 21.7.2024

Input:

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpadu

5.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 § 16 - Zber odpadu a výkup odpadu

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD. ; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 16

Zber odpadu a výkup odpadu

(1) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinný

a. zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,

b. označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.


Komentár k odseku 1

Ustanovujú sa špecifické povinnosti pri zbere a výkupe odpadu, ktoré sú nad rámec všeobecných povinností podľa § 14 ods. 1 a týkajú sa len toho, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu. 

(2) Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva 

a) zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa