dnes je 21.7.2024

Input:

Novela zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť od 1. novembra 2021, 1. januára 2022, 1. januára 2023 a 1. januára 2025

4.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.59 Novela zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť od 1. novembra 2021, 1. januára 2022, 1. januára 2023 a 1. januára 2025

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Novela zákona o odpadoch schválená Národnou radou SR 30. septembra 2021 má prierezový charakter a dotýka sa v podstate všetkých častí zákona. Medzi najdôležitejšie zmeny možno zaradiť -

1. Úpravu v § 15 NZO zákona o odpadoch týkajúcu sa nezákonne umiestneného odpadu. Zmeny v § 15 sú výsledkom aplikačnej praxe. V prvom rade sa spresňuje znenie odseku 4 upravujúce nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach. Ak ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, ten, kto oznámenie o takomto umiestnení odpadu prijal, je povinný bezodkladne o