dnes je 21.7.2024

Obec a kuchynský odpad od 1.7.2021 v kockeZáznam

28.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:45

Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2021Záznam

15.2.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:34

Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2021Archív

15.2.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2020/2021 (stav k 11.11.2020)Archív

25.11.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2020/2021 (stav k 11.11.2020)Záznam

25.11.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:02

Pripravované zmeny v zákone o odpadochArchív

25.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 11.11.2021)Archív

19.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 13.5.2021)Archív

21.5.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 135b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2017Archív

1.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v odpadovom hospodárstve pre obce v roku 2021Archív

15.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 138Archív

1.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 137 - Záverečné ustanovenieArchív

1.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v zákone o odpadoch s účinnosťou v rokoch 2021, 2022 a 2023Archív

8.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 a v roku 2022 (stav k 13.10.2021)Archív

20.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 13.4.2021)Archív

20.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 11.8.2021)Archív

19.8.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 17. 2. 2022)Archív

24.2.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 8.9.2021)Archív

16.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 - zamerané na ohlasovacie povinnostiArchív

17.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 21. 1. 2022)Archív

31.1.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 72 - Povinnosti iných osôbArchív

1.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 11. 8. 2021)Záznam

19.8.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:21

§ 8 - Základné ustanoveniaArchív

1.7.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 136 - Zrušovacie ustanoveniaArchív

1.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 18 - Spaľovanie odpadovArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, Ing. Peter Gallovič, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 50 - Zber použitých batérií a akumulátorovArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 43 - ZákazArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Použité ochranné rúška a nakladanie s odpadmiArchív

15.4.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpaduArchív

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 56 - Povinnosti distribútora obalovArchív

1.1.2022, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9 - Program Slovenskej republiky a program krajaArchív

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 - OdpadArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer