dnes je 21.7.2024

Preprava odpadov

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 88 - Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadeníArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 26 - Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republikyArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 98 - RegistráciaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 84 - Základné ustanovenieGarancia

25.7.2023, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 86 - NámietkyArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 87 - Finančné zabezpečenieArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 106 - InšpekciaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 135i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021Archív

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctvaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kam s infekčnými odpadmi zo zdravotníctva?Archív

9.4.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 85 - OznámenieArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 76 - Nakladanie s odpadovými olejmiArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpaduGarancia

5.6.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmiArchív

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 - Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

5.6.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch, týkajúce sa vozidiel a starých vozidiel, účinné od 1. 9. 2020Archív

4.9.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 27 - Základné ustanoveniaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 39 - Zber elektroodpaduArchív

1.7.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 37 - Povinnosti a práva distribútora elektrozariadeníArchív

1.7.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 34 - Povinnosti výrobcov elektrozariadeníArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer