dnes je 20.5.2024

Pripravovaný návrh novely zákona o odpadoch v roku 2020Archív

11.6.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 75a - Základné ustanoveniaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o odpadoch, ktorá 30. septembra 2021 prešla prvým čítanímArchív

4.10.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhované zmeny v zákone o odpadoch - január 2021Archív

17.1.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - apríl 2021Archív

19.4.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. júla 2021Archív

1.7.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - máj 2021Archív

7.5.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 73aArchív

3.7.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 75d - Požiadavky na jednorazový plastový výrobokArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 75cArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorá by mala byť účinná od 15. novembra 2021Archív

10.9.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 53aArchív

3.7.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 75f - Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastuArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 3. júla 2021Archív

22.6.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 75g - Zvyšovanie informovanostiArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 135g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021Archív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctvaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 75e - Požiadavky na označovanie výrobkuArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 75b - Znižovanie spotrebyArchív

14.4.2023, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 a v roku 2022 (stav k 13.10.2021)Záznam

20.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:33

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 11.11.2021)Záznam

19.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:01

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 8.9.2021)Záznam

16.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:33

Informačný systém odpadového hospodárstva - ISOHZáznam

29.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:38

Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku životného prostrediaArchív

8.4.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020Archív

1.7.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Katalóg odpadov

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer