dnes je 26.9.2021

Komentár k zákonu o odpadoch
Produkt manažér

Vážená zákazníčka, vážený zákazník.

MŽP SR predložilo na rokovanie NR SR návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“) z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, s účinnosťou niektorých bodov 15. novembra 2021 a ďalších od 1. januára 2022, 1. januára 2023, 3. júla 2024, 1. decembra 2024, 1. januára 2025 a 1. januára 2030.

Hlavné body zavádzané novelou zákona:

 1. Nový § 53a, podľa ktorého orgány štátnej správy nesmú pri svojej činnosti používať nápoje zakúpené v jednorazových obaloch,
 2. Návrh na vypustenie § 73a, zákona o odpadoch, ktorého obsah bol presunutý do ôsmeho oddielu,
 3. Nový ôsmy oddiel v časti RZV, ktorý upravuje požiadavky a opatrenia na predchádzanie vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie.
 4. Zakazuje sa uvádzať jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a, časti B a výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh SR a iné.

Videoseminár od Ing. Petra Galloviča Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia.

V prípade, že máte otázky k problematike odpadového hospodárstva, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

S priateľským pozdravom,


Ing. Lucia Žarnócaiová
Odborná redaktorka

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 3. 7. 2021 na stiahnutie TU

 (Dokument so zákonom je možné stiahnuť po prihlásení)

Zákony:

V online knihe nájdete:

 •  jasné a prehľadné spracovanie komentára zákona č. 79/2015 Z.z., 
 •  rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach zákona,
 •  editovateľné tlačivá a formuláre potrebné pre správne nakladanie s odpadom,
 •  najdôležitejšie vzory vyplnených identifikačných listov nebezpečných odpadov,
 •  rady a tipy z praxe.

S on-line knihou získate:

 • prehľadne a komplexne spracovaný komentár k jednotlivým paragrafom zákona, 
 • komentár je pripravený odborníkom na odpadové hospodárstvo,
 • rady a tipy pri nakladaní s odpadmi,
 • 24 hodín denne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky. 

Na tvorbe komentára sa podieľali: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mag. Annamária Tóthová a Ing. Peter Gallovič. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé komentáre k ustanoveniam nového zákona o odpadoch a tak sa obohacuje jej obsah. Ing. Tomáš Schabjuk Vám pohotovo zodpovie na otázky ohľadom odpadov.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Celý profesionálny život sa venuje legislatíve. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru legislatívy a práva na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny a právny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež legislatívny odbor v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. V roku 2016 sa habilitoval na docenta. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

Tomáš Schabjuk
Ing. Tomáš Schabjuk

Odpadár zo spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. Pomáha a radí firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Študoval životné prostredie na TU vo Zvolene. Od roku 2007 pracuje v odpadovom hospodárstve. Najskôr pre spoločnosť Marius Pedersen, a.s., neskôr založil vlastnú spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o.

Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.
Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.

Annamária Tóthová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť práva životného prostredia, povoľovania infraštruktúrnych zámerov, práva týkajúceho sa nakladania s odpadmi a obalmi, stavebného práva a práva nehnuteľností, energetického práva a regulovaných činností.

 

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatila som si knihu, aby som si uľahčila prácu v obci. Keď neviem, ako niečo riešiť podľa nového zákona vždy si nájdem príslušný paragraf a prečítam komentár k nemu."
Daniela Č., Mýto pod Ďumbierom


"Na knihe oceňujem najmä pravidelné aktualizácie a to, že sa môže pripraviť na zmeny v novom zákone."
Andrej S., Martin


"Váš portál používam takmer každý deň, najmä mi pomáhajú vyplnené ILNO, ale pozriem často si prečítam aj komentár k novým vyhláškam o odpadoch, keďže sa v novom zákone ešte neorientujem tak dobre, ako to bolo v tom starom."
Marián Z., Košice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 a v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 12.10.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 14.10.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV