dnes je 21.5.2024

Praktické informácie - Adresár úradov - Inšpektorát životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4719 610, 048/4719 611
Fax: 048/4719615
E-mail: izpbb@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
Tel.: 02/582 82 421 
Fax: 02/58282446
E-mail: izpba@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Bratislava - stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Tel.: 02/582 82 421
Fax: 02/58282446
E-mail: izpba@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Tel.: 041/5075 111, 041/5075 115
Fax: 041/5075153
E-mail: izpza@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Tel.: 055/6330 285
Fax: 055/6324892
E-mail: izpke@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Košice - stále pracovisko Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 055/6330 285
Fax: 055/6324892
E-mail: izpke@sizp.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Grösslingová 5, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/593 04 193
Web: https://www.sizp.sk
E-mail: informacie@sizp.sk, podatelna@sizp.sk
VESTNÍKY MINISTERSTIEV