dnes je 30.3.2023

Praktické informácie - Adresár úradov - Inšpektorát životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/471 96 10, 048/471 96 11
Fax: 048/4719615
Web: http://www.sizp.sk
E-mail: izpbb@sizp.sk, sizpiovbb@sizp.sk, sizpioobb@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
Tel.: 02/582 82 421,02/582 82 446
Fax: http://www.sizp.sk
Web: izpba@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Bratislava - stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Tel.: 02/58282421, 037/6560622
Fax: 02/58282446, 037/651 37 19, 037/741 80 10
Web: http://www.sizp.sk
E-mail: izpba@sizp.sk, sizpiovnr@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Tel.: 041/5075111, 041/5075115
Fax: 041/5075153
Web: http://www.sizp.sk
E-mail: izpza@sizp.sk, sizpiovza@sizp.sk, sizpiooza@sizp.sk, sizpiohza@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Tel.: 055/6324895, 055/6332913
Fax: 055/6324892
Web: http://www.sizp.sk
E-mail: izpke@sizp.sk, sizpiovke@sizp.sk, sizpiooke@sizp.sk
Inšpektorát životného prostredia Košice - stále pracovisko Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 055/6324895
Fax: 055/6324892, 0903 770 174
Web: http://www.sizp.sk
E-mail: izpke@sizp.sk, sizpiovsnv@sizp.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Grösslingová 5, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/593 04 193
Web: http://www.sizp.sk
E-mail: informacie@sizp.sk, podatelna@sizp.sk
VESTNÍKY MINISTERSTIEV