dnes je 20.6.2024

Praktické informácie - Adresár úradov - Odbory starostlivosti o životné prostredie
Klientske centrum Šaľa Životné prostredie
Hlavná 1, 927 01 Šaľa
Tel.: 0961 342 060
Fax: 0961 342 009
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Danišová - vedúca odboru
E-mail: miroslava.danisova@minv.sk
Klientske centrum Žarnovica Životné prostredie
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Tel.: 0961 645 756, 0905 272 449
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Borgulová - vedúca odboru
E-mail: ivana.borgulova@minv.sk
Klientske centrum Banská Štiavnica Životné prostredie
Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 0961 645 772, 0917 881 409
Fax: 0961 604 048
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Lalo - vedúci odboru
E-mail: oszp.bs@minv.sk, lukas.lalo@minv.sk
Klientske centrum Bardejov Životné prostredie
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/471 03 70
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Derco - vedúci odboru
E-mail: lubomir.derco@minv.sk
Klientske centrum Bánovce nad Bebravou Životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038 / 7603792, 038 / 7606001
Fax: 038/7602744
Kontaktná osoba: RNDr. Ľubomír Zajac - riaditeľ odboru
Klientske centrum Bratislava Životné prostredie
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Tel.: 0961 046 600, 0961 046 602
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Gireth - riaditeľ odboru
Klientske centrum Brezno Životné prostredie
Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Tel.: 0961 622 970
Fax: 0961 622 909
E-mail: oszp.br@minv.sk, zuzana.adamekova@minv.sk
Klientske centrum Bytča Životné prostredie
Zámok 104, 014 01 Bytča
Tel.: 0961 415 450, 0917 599 381
Kontaktná osoba: RNDr. Beáta Kocincová - vedúca odboru
Klientske centrum Detva Životné prostredie
J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva
Tel.: 0961 635 753
Kontaktná osoba: RNDr. Vojtech Jágerský
Klientske centrum Dolný Kubín Životné prostredie
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043/312 43 15
Kontaktná osoba: Mgr. Anton Vraňák - vedúci odboru
E-mail: oszp.dk@minv.sk
Klientske centrum Galanta Životné prostredie
Nová Doba 31, 924 36 Galanta
Tel.: 031/788 61 13, 0905 595 717
Kontaktná osoba: Ing. Timea Okruhlicová - vedúca odboru
E-mail: timea.okruhlicova2@minv.sk
Klientske centrum Gelnica Životné prostredie
Hlavná 1, 056 01 Gelnica
Tel.: 053/482 25 42
Kontaktná osoba: Ing. Milan Turzák - vedúci odboru
Klientske centrum Hlohovec Životné prostredie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0961 105 710
Kontaktná osoba: Ing. Alica Fridrichová - vedúca odboru
Klientske centrum Humenné Životné prostredie
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Tel.: 057/770 42 53
Kontaktná osoba: Ing. Jana Slaninová - vedúca odboru
Klientske centrum Žiar nad Hronom Životné prostredie
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0961 642 960, 0911 800 568
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Berkeš - vedúci odboru
E-mail: oszp.zh@minv.sk, dusan.berkes@minv.sk
Klientske centrum Ilava Životné prostredie
Mierové námestie 18, 019 01 Ilava
Tel.: 042/444 20 94, 0910 999 254
Kontaktná osoba: Ing. Vít. Ondráš - vedúci odboru
E-mail: vit.ondras@minv.sk
Klientske centrum Žilina Životné prostredie
Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina
Tel.: 041/733 57 22, 041/733 56 70
E-mail: oszp.za@minv.sk
Klientske centrum Kežmarok Životné prostredie
Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok
Tel.: 0961 578 900
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Krigovský - vedúci odboru
E-mail: oszp.kk@minv.sk
Klientske centrum Komárno Životné prostredie
Záhradnícka 6, 945 05 Komárno
Tel.: 0961 312 040
Kontaktná osoba: RNDr. Martin Bičian - vedúci odboru
E-mail: oszp.kn@minv.sk
Klientske centrum Krupina Životné prostredie
Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina
Tel.: 0961 635 774
Kontaktná osoba: Ing. Milan Blaško - vedúci odboru
Klientske centrum Levice Životné prostredie
Rozmarínová 4, 934 01 Levice
Tel.: 0961 322 060
Kontaktná osoba: Mgr. Libor Jesenský - vedúca odboru
E-mail: oszp.lv@minv.sk
Klientske centrum Levoča Životné prostredie
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Tel.: 053/441 18 25, 0915 395 925
Kontaktná osoba: Mgr. Blanka Forraiová - vedúca odboru
E-mail: blanka.forraiova@minv.sk
Klientske centrum Malacky Životné prostredie
Záhorácka 60A, 901 26 Malacky
Tel.: 034/797 12 89
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Húšková, PhD. - vedúca odboru
E-mail: oszp.ma@minv.sk
Klientske centrum Medzilaborce Životné prostredie
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 0961 805 720
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Brecik - vedúci odboru
Klientske centrum Myjava Životné prostredie
Moravská 1, 907 01 Myjava
Tel.: 0961 245 758, 0910 999 243
Fax: 034/621 20 31
Kontaktná osoba: Ing. Anna Lajdová - vedúca odboru
E-mail: anna.lajdova@minv.sk, oszp.my@minv.sk
Klientske centrum Nitra Životné prostredie
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Tel.: 037/654 92 81
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pekárová - vedúca odboru
Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom Životné prostredie
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 0961 245 960, 0961 245 808
Fax: 0961 245 909
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Hrušovská - vedúca odboru
E-mail: oszp.nm@minv.sk, lubica.hrusovska@minv.sk
Klientske centrum Nové Zámky Životné prostredie
Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/691 31 18, 0918 520 055
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kosztolányi - vedúci odboru
E-mail: Peter.Kosztolanyi@minv.sk
Klientske centrum Partizánske Životné prostredie
Námestie SNP 6, 958 01 Partizánske
Tel.: 0961 275 755, 0961 275 756
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Mlyneková - vedúca odboru
E-mail: dana.mlynekova@minv.sk, oszp.pe@minv.sk
Klientske centrum Púchov Životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Tel.: 042/432 69 44
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Kmošenová - vedúca odboru
Klientske centrum Poltár Životné prostredie
Železničná 2, 987 01 Poltár
Tel.: 0961 655 754
Fax: 0961 655 769
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Maráková- vedúca odboru
E-mail: oszp.pt@minv.sk
Klientske centrum Poprad Životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Tel.: 0961 578 090
Kontaktná osoba: Ing. Antonín Haratyk - vedúci odboru
E-mail: oszp.pp@minv.sk
Klientske centrum Považská Bystrica Životné prostredie
Centrum 1, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/430 01 95
Kontaktná osoba: Ing. Daniela Benčová - vedúca odboru
E-mail: oszp.pb@minv.sk
Klientske centrum Prievidza Životné prostredie
Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Tel.: 0961 572 960, 0918 635 667
Kontaktná osoba: Ing. Darina Mjartanová - vedúca odboru
E-mail: oszp.pd@minv.sk, darina.mjartanova@minv.sk
Klientske centrum Revúca Životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca
Tel.: 0961 672 962, 0905 395 672
Kontaktná osoba: Ing. Milan Herczeg - vedúca odboru
E-mail: Milan.Herczeg@minv.sk
Klientske centrum Rimavská Sobota Životné prostredie
P. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0961 682 960
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Šándor - vedúci odboru
E-mail: Vladimir.Sandor2@minv.sk
Klientske centrum Sabinov Životné prostredie
Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/488 03 34
Kontaktná osoba: PhDr. Iveta Sekeráková - vedúca odboru
E-mail: Iveta.Sekerakova@minv.sk
Klientske centrum Senec Životné prostredie
Hurbanova 21, 903 01 Senec
Tel.: 02/4020 2478, 0910 980 157
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Adameová - riaditeľka odboru
E-mail: ozpkamo.sc@minv.sk
Klientske centrum Snina Životné prostredie
Partizánska 1057, 069 01 Snina
Tel.: 057/768 56 37
Kontaktná osoba: Ing. Hedviga Štofiková - vedúca odboru
Klientske centrum Sobrance Životné prostredie
Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Tel.: 0961 765 705
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kráľ - vedúci odboru
E-mail: Vladimir.Kral@minv.sk
Klientske centrum Spišská Nová Ves Životné prostredie
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0961 579 350
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pavľák - vedúci odboru
E-mail: oszp.sn@minv.sk
Klientske centrum Stará Ľubovňa Životné prostredie
Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/431 45 51, 052/431 45 53
Klientske centrum Stropkov Životné prostredie
Športová 2, 091 01 Stropkov
Tel.: 054/323 54 20
Fax: 054/742 34 14
Kontaktná osoba: Ing. Michal Malina - vedúci odboru
Klientske centrum Svidník Životné prostredie
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
Tel.: 054/786 31 58
Fax: 054/786 32 99
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Sluťáková - vedúca odboru
Klientske centrum Topoľčany Životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Tel.: 038/543 33 07
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Kotlárová - vedúca odboru
Klientske centrum Trenčín Životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/741 16 71
Fax: 032/741 16 99
E-mail: oszp.tn@minv.sk
Klientske centrum Trnava Životné prostredie
Kollárova 8, 917 01 Trnava
Tel.: 033/556 43 43
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Kormúth - vedúci odboru
Klientske centrum Turčianske Teplice Životné prostredie
Ul. SNP 122, 039 01 Turčianske Teplice
Tel.: 043/492 33 04, 0961 415 350
Kontaktná osoba: Ing. Viera Moskáľová - vedúca odboru
Klientske centrum Veľký Krtíš Životné prostredie
Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 0961 692 960, 0917 881 417
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Šalamún - vedúci odboru
E-mail: Pavel.Salamun@minv.sk, oszp.vk@minv.sk
Klientske centrum Vranov nad Topľou Životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/486 15 90
Kontaktná osoba: Ing. Anton Olah - vedúci odboru
Klientske centrum Zlaté Moravce Životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 0961 573 014, 0961 365 705
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Klein, PhD. - vedúci odboru
E-mail: jan.klein2@minv.sk
Klientske centrum Zvolen Životné prostredie
Študentská 12, 961 08 Zvolen
Tel.: 0961 632 960
Kontaktná osoba: Ing. Eduard Bublinec - vedúci odboru
E-mail: oszp.zv@minv.sk
Okresný úrad Čadca Životné prostredie
Palárikova 91, 022 01 Čadca
Tel.: 0961 574 250
Kontaktná osoba: Ing. Viera Jurošková - vedúca odboru
Okresný úrad Banská Bystrica Životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/430 62 50, 0907 104 979
Kontaktná osoba: Ing. Ratica Jozef - riaditeľ odboru
E-mail: oszp.bb@minv.sk
Okresný úrad Dunajská Streda Životné prostredie
Korzo B. Bartóka 3, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0961 571 155
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Cafiková - vedúca odboru
Okresný úrad Košice Životné prostredie
Komenského 52, 040 01 Košice
Tel.: 055/600 12 50, 055/600 14 80
Kontaktná osoba: JUDr. Henrieta Halászová - vedúca odboru
E-mail: oszp.ke@minv.sk
Okresný úrad Košice-okolie Životné prostredie
Hroncova 13, 040 01 Košice
Tel.: 055/600 42 24
Kontaktná osoba: Ing. Martina Ploščicová - vedúca odboru
E-mail: oszp.ks@minv.sk
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto Životné prostredie
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/281 71 73
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Hýllová - vedúca odboru
E-mail: zuzana.hyllova@minv.sk
Okresný úrad Liptovský Mikuláš Životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0961 574 470
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Varga, PhD. - vedúci odboru
E-mail: oszp.lm@minv.sk
Okresný úrad Lučenec Životné prostredie
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
Tel.: 0961 652 960, 047/481 28 02, 0917 881 410
Fax: 0961 652 969, 047/481 28 28
E-mail: oszp.lc@minv.sk
Okresný úrad Martin Životné prostredie
Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Tel.: 0961 415 150
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Matula - vedúci odboru
Okresný úrad Michalovce Životné prostredie
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/628 05 12
Kontaktná osoba: Ing. Marián Zolovčík - vedúci odboru
E-mail: ou.mi.oszp@minv.sk
Okresný úrad Námestovo Životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/312 47 05
Kontaktná osoba: Ing. Janka Pisarčíková - vedúca odboru
E-mail: oszp.no@minv.sk
Okresný úrad Pezinok Životné prostredie
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/641 21 57, 0910 980 158
Fax: 033/641 20 72
Kontaktná osoba: JUDr. Lenka Dudáková - vedúca odboru
E-mail: oszp.pk@minv.sk
Okresný úrad Piešťany Životné prostredie
Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany
Tel.: 033/733 05 59
Fax: 033/735 33 03
Kontaktná osoba: Ing. Peter Sedlák - vedúci odboru
Okresný úrad Prešov Životné prostredie
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Tel.: 051/708 23 28
Fax: 051/772 36 33
E-mail: miroslav.benko3@minv.sk
Okresný úrad Rožňava Životné prostredie
Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Tel.: 0961 736 563
Kontaktná osoba: Ing. Milan Timár - vedúci odboru
E-mail: oszp.rv@minv.sk
Okresný úrad Ružomberok Životné prostredie
Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/431 14 20
Kontaktná osoba: Ing. Milan Filo - vedúci odboru
E-mail: milan.filo@minv.sk
Okresný úrad Senica Životné prostredie
Vajanského 1, 905 01 Senica
Tel.: 034/698 73 12
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Nečasová - vedúca odboru
E-mail: katarina.necasova@minv.sk, oszp.se@minv.sk
Okresný úrad Trebišov Životné prostredie
Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov
Tel.: 0961 715 760
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Bogdányi - vedúci odboru
Okresný úrad Tvrdošín Životné prostredie
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
Tel.: 0961 435 720
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Kyseľová - vedúca odboru
E-mail: dominika.kyselova@minv.sk
VESTNÍKY MINISTERSTIEV