dnes je 21.7.2024

Input:

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.5 § 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§6

Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

a. predchádzanie vzniku odpadu,

b. príprava na opätovné použitie,

c. recyklácia,

d. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e. zneškodňovanie.


Komentár k odseku 1

V nadväznosti na článok 4 rámcovej smernice sa preberá hierarchia odpadového hospodárstva. Základom je predchádzanie vzniku odpadu. Hierarchia je záväzná a má sa uplatňovať s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov nakladania s odpadom a znižovania