dnes je 21.7.2024

Input:

§ 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 § 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 15

Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.


Komentár k odseku 1

Ustanovuje sa všeobecné pravidlo o tom, že každý môže ohlásiť nezákonne uložený odpad. Ustanovujú sa osoby, ktoré sú oprávnené podať oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade a osoby, ktoré sú povinné toto oznámenie urobiť. Podľa odseku 1 oprávnenie oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu má každá osoba, nezávisle od