dnes je 14.4.2024

Input:

206/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

206/2007 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. apríla 2007
o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne
opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 7 ods. 5 a 7 zákona č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 596/2006 Z.z. ustanovuje:
§ 1
(1) Jatočne opracované telá hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do týchto kategórií:
 
a) teľatá
T
jatočne opracované telo zvieraťa bez ohľadu na pohlavie staršie ako dva týždne s hmotnosťou zvieraťa pred zabitím do 150 kg a s vlastnosťami a charakteristikami teľacieho mäsa,
b) mladý
dobytok
M
jatočne opracované telo ostatných zvierat bez ohľadu na pohlavie s hmotnosťou pred zabitím vyššou ako 150 kg a vo veku do 12 mesiacov vrátane,
c) mladé
býky
A
jatočne opracované telo mladých nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 13 mesiacov do 24 mesiacov,
d) býky
B
jatočne opracované telo ostatných nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku nad 24 mesiacov,
e) voly
C
jatočne opracované telo kastrovaných zvierat samčieho pohlavia,
f) kravy
D
jatočne opracované telo zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili,
g) jalovice
E
jatočne opracované telo zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa ešte neotelili.
(2) Jatočne opracované telo
a) mladého dobytka, mladých býkov, býkov, volov, kráv a jalovíc je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, symetricky rozdelené na dve jatočné polovice, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez miechy, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, bez obličiek, obličkového a panvového loja, ak ide o býky a voly bez mieškového loja, ak ide o samice bez vemena a prirasteného vemenného loja, bez blanitej a mäsitej časti bránice, bez podkožného loja nad vrchným šálom, bez chvosta oddeleného medzi posledným krížovým stavcom a prvým chvostovým stavcom, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom,
b) teliat je celé telo s obličkou, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom.
(3) Jatočne opracované telá oviec sa zaraďujú do týchto kategórií:
 
a) ovce do 12 mesiacov s jatočnou
hmotnosťou nad 13 kg
L
mliečne jahňatá, jahňatá z výkrmu, jarky a barančeky,
b) ovce nad 12 mesiacov
S
jarky, barančeky, bahnice, barany a škopy.
(4) Jatočne opracované telo oviec je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez časti chvosta oddeleného medzi šiestym a siedmym chvostovým stavcom, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných