dnes je 15.4.2024

Input:

Ovzdušie

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  • Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov
  • Špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia
  • Špecifické požiadavky na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
  • Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia
  • Špecifické požiadavky pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá
  • Veličiny, jednotky a prepočtové vzťahy, ktorými sú vyjadrené emisné limity, a intervaly spoľahlivosti merania
  • Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia
  • Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania