dnes je 14.4.2024

Input:

§ 135d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018

31.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.2 § 135d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Prechodné ustanovenie v § 135d zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch bolo zavedené novelizáciou tohto zákona účinnou od 1. 8. 2018 na základe zákona č. 208/2018 Z. z.

§ 135d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018

(1) Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [ § 105 ods. 3 písm. k) ] uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [ § 105 ods. 3 písm. k) ] uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia