dnes je 14.4.2024

Input:

§ 135a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

1.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2 § 135a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

§ 135a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.