dnes je 29.2.2024

Input:

§ 135b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2017

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3 § 135b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2017

Ing. Peter Gallovič


Povinnosť podľa § 70 písm. g) je výrobca povinný plniť prvýkrát za rok 2017.


Prechodným ustanovením sa ukladá povinnosť vo vzťahu k povinnosti výrobcu odpadových pneumatík ohlasovať údaje o množstvách odpadových pneumatík prvýkrát za rok 2017. Do 1. mája 2017 mali túto povinnosť distribútori pneumatík.