dnes je 17.4.2024

Input:

Príloha č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.7 Príloha č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

   Ukazovateľ    Hraničná hodnota v mg/kg suš.    
1    suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU)    100    
2    suma polychlórovaných bifenylov (PCB)    50    
3    extrahovateľné organické halogénzlúčeniny (extrakt)    100    
4    ľahko uvoľniteľné kyanidy    10 000    
5    suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt)    50 000    
6    benzén, toluén, xylén    5 000    
7    fenoly    10 000    
8    merkaptán    1 000    
9    ortuť    3 000    
10    arzén1)    5 000    
11    olovo1)    10 000    
12    kadmium    5 000    
13    nikel1)    5 000    
14    obsah rozpustných látok ()2)    300 000    

1) Uvedené hraničné hodnoty neplatia pre odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté