dnes je 29.2.2024

Input:

Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6 Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z.

PRÍKLADY HOSPODÁRSKYCH NÁSTROJOV A ĎALŠÍCH OPATRENÍ NA POSKYTOVANIE STIMULOV PRE UPLATŇOVANIE HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

1. Poplatky a obmedzenia súvisiace s ukladaním odpadu na skládku a jeho spaľovaním, ktoré podnecujú predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu, pričom skládkovanie sa považuje za najmenej vhodný spôsob nakladania s odpadom.

2. Schémy platby podľa množstva odpadu (zásada „plať za to, čo vyhodíš”), pri ktorých pôvodcovia odpadu platia na základe skutočného množstva vzniknutého odpadu a ktoré