dnes je 29.2.2024

Input:

Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Kritériá podrobnejšie definujúce obal

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.9 Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Kritériá podrobnejšie definujúce obal

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Kritérium 1

Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak:

a) je oddeliteľnou súčasťou výrobku,

b) nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a

c) všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.

Príklady uplatnenia kritéria 1:

Obaly.

Škatuľky na sladkosti.

Plastový obal na CD obaloch.

Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri).

Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom.

Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť