dnes je 14.4.2024

Input:

Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Zneškodňovanie odpadov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2 Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Zneškodňovanie odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde).

D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.).

D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia).

D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské