dnes je 24.2.2024

Input:

Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Zhodnocovanie odpadov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1 Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Zhodnocovanie odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

ZHODNOCOVANIE ODPADOV

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) a).

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín b).

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov c).

R6 Regenerácia kyselín a zásad.

R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.

R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre