dnes je 24.2.2024

Input:

§ 30 - Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4 § 30 – Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 30

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

(1) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 103 ods. 22. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku nesmie uvádzať výrobky na trh v Slovenskej republike.


K odseku 1

V zmysle § 27 ods. 4 písm. a) je výrobca vyhradeného výrobku povinný sa zaregistrovať v Registri výrobcov príslušnej komodity (ďalej len „register“). Uvádza sa spôsob podania žiadosti. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v registri,