dnes je 15.4.2024

Input:

§ 39 - Zber elektroodpadu

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8 § 39 - Zber elektroodpadu

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 39

Zber elektroodpadu

(1) Zber elektroodpadu možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.


Komentár k odseku 1

Ustanovuje sa, že elektroodpad sa môže zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadu. Povinnosť zabezpečovať zber elektroodpadu oddelene od ostatných druhov odpadu sa vyžaduje na všetok elektroodpad nezávisle od toho, či pochádza z domácností alebo nie a či sa naň vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov alebo s ním nakladá priamo držiteľ elektroodpadu.

(2) Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu distribútorom elektrozariadení a na prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.


Komentár k odseku 2

Na výkon spätného zberu elektroodpadu a na prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu sa nevyžaduje súhlas a ani registrácia podľa § 97 a § 98. Ide teda