dnes je 17.4.2024

Input:

§ 126 - Výpočet príspevku výrobcu do Recyklačného fondu

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.2.3 § 126 - Výpočet príspevku výrobcu do Recyklačného fondu

§ 126

Výpočet príspevku výrobcu do Recyklačného fondu

  1. Príspevok výrobcu do Recyklačného fondu sa vypočíta ako súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa tento príspevok platí, a sadzby. Sadzba sa určí na základe predpokladaných nákladov na zber a zhodnotenie odpadov z výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, uvedených na trh v Slovenskej republike.

  2. Do množstva výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike sa na účely výpočtu príspevku a určenia sadzby nezapočítava množstvo výrobkov prepravených z územia Slovenskej republiky. Príspevok podľa odseku 1 sa znižuje o čiastku za množstvo skutočne vyvezených výrobkov.

  3. Príspevok výrobcu sa zníži o príspevok zodpovedajúci množstvu odpadu z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a o ktorom výrobca preukáže, že