dnes je 20.6.2024

Input:

§ 118

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1 Prvý oddiel - Organizácia Recyklačného fondu

11.1.1.1 § 118

§ 118

 1. Recyklačný fond je neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania

  1. použitých batérií a akumulátorov,

  2. odpadových olejov,

  3. odpadových pneumatík,

  4. odpadu z obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

  5. elektroodpadu,

  6. odpadu z plastov,

  7. odpadu z papiera,

  8. odpadu zo skla,

  9. starých vozidiel,

  10. odpadu z kovových obalov.

 2. Recyklačný fond sa vnútorne člení na ústredie a na sektor

  1. batérií a akumulátorov,

  2. olejov,

  3. pneumatík,

  4. obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

  5. elektrozariadení,

  6. plastov,

  7. papiera,

  8. skla,

  9. vozidiel,

  10. kovových obalov,

  11. všeobecný.

 3. Recyklačný fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.)


Komentár

V uvedenom ustanovení sa naďalej zachováva postavenie Recyklačného fondu ako neštátneho účelového fondu v intenciách v akých bol zriadený. Zjednocuje sa, že ide