dnes je 29.2.2024

Input:

§ 49 - Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.8 § 49 - Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 49

Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov

Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité:

a. prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 písm. a) alebo osobe oprávnenej na ich zber,

b. automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a),

c. priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvedenej v § 47 ods. 2 písm. a).


V paragrafe sú ustanovené povinnosti držiteľa odpadu, týkajúce sa odovzdania jednotlivých druhov použitých batérií a akumulátorov vymedzeným subjektom v jednotlivých odsekoch, pričom je potrebné upozorniť na skutočnosť, že zberným miestom ustanoveným v odseku 1 môže byť chápané aj zberné miesto zriadené na základe zmluvy s výrobcom v areáli veľkého podniku, kde budú