dnes je 23.2.2024

Input:

§ 47 - Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6 § 47 - Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 47

Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov

(1) Výrobca automobilových batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť:

a) zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky:

1. spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov,

2. zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorou je iná osoba ako distribútor automobilových batérií a akumulátorov,

b) zber všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov odovzdávaných na miestach podľa písm. a) a ďalšie nakladanie s nimi,

c) splnenie svojho zberového