dnes je 24.2.2024

Input:

§ 96 - Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.8 § 96 – Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 96

Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť

(1) Ministerstvo zmení osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak:

  1. ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú činnosť a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,
  2. nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať pre všetky autorizované spracovateľské činnosti, na ktoré má udelené osvedčenie alebo
  3. odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť požiada o zúženie jeho rozsahu.


Komentár k odseku 1

Odsek 1 upravuje prípady, ktoré znamenajú povinnosť MŽP SR osvedčenie na autorizovanú činnosť zmeniť.

Novelou účinnou od 1. 1. 2018