dnes je 24.2.2024

Input:

§ 76 - Nakladanie s odpadovými olejmi

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 § 76 – Nakladanie s odpadovými olejmi

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 76

Nakladanie s odpadovými olejmi

(1) Odpadové oleje na účely tohto zákona sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.


Komentár k odseku 1

V tomto odseku sa nachádza definícia odpadových olejov, ktorá je prebratá z článku 3 bod 3 rámcovej smernice o odpade. Okruh takýchto odpadových olejov je vymedzený pre všetky minerálne a syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje a následne sú príkladne niektoré vymenované.

(2) Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť