dnes je 14.4.2024

Input:

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie platná od 1.8.2017

23.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.6 Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie platná od 1.8.2017

Mgr. Natália Vavrovičová


1. augusta 2017 prichádza do platnosti nový zákon č. 181/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon si kladie za cieľ urýchliť využívanie biopalív, ktoré využívajú suroviny z biomasy, ktorých ekonomická hodnota je vysoká iba pri ich využívaní ako biopalivo, teda biopalív takzvanej druhej generácie.

Celé znenie predpisu:

ZÁKON

z 20. júna 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto