dnes je 23.2.2024

Input:

Vyhláška č. 324/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z. - elektrozariadenia

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.14 Vyhláška č. 324/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z. – elektrozariadenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 324/2017 Z. z. prináša o. i. aj dve zmeny, ktoré sa týkajú Prílohy č. 16 vyhlášky č. 373/2015 Z. z.

1. Pôvodné znenie § 27, ktoré obsahovalo odkaz na zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, a ktorý bol pôvodne uvedený v prílohe č. 16 vyhlášky č. 373/2015 Z. z., sa vypustilo, nakoľko novelou zákona o odpadoch sa vypustilo splnomocňovacie ustanovenie v § 105 ods. 3