dnes je 29.2.2024

Input:

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.12 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov

Mgr. Jana Takáčová


V poradí už 38. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Jej cieľom je podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc) a bola vyhlásená pod kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 (ďalej len „výzva”).

Z prostriedkov Európskej únie bolo na projekty financované z tejto výzvy vyčlenených 10 000 000 EUR. Výška minimálneho príspevku nie je stanovená, no výška maximálneho príspevku je 1 500 000 EUR. Hodnotenie projektov bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v týchto termínoch:

1. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15. 5. 2018

2. Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15. 10. 2018

3. Uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola: