dnes je 29.2.2024

Input:

Vyhláška MŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.11 Vyhláška MŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch – oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit odpadov cez územie Slovenskej republiky upravujú okrem zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj osobitné predpisy Európskej únie, a to najmä nariadenie Európskeho