dnes je 15.4.2024

Input:

Vyhláška MŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.10 Vyhláška MŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch – triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 zákona povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v § 14 zákona č. 371/2015 Z. z. ustanovovala, že