dnes je 24.2.2024

Input:

Riešenie environmentálnych záťaží v Európe

27.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.8 Riešenie environmentálnych záťaží v Európe

Ing. Matej Šiculiak


Štáty Európskej únie majú problematiku environmentálnych záťaží riešenú na veľmi rozdielnych princípoch v rámci národných právnych predpisov.

Napríklad v Nemecku, Holandsku a Švédsku sa staré environmentálne záťaže financujú zo štátneho rozpočtu v rámci všeobecného daňového zaťaženia. Niektoré štáty, ako napríklad Rakúsko a Francúzsko používajú na financovanie nákladov súvisiacich s environmentálnymi záťažami špeciálny kompenzačný fond, ktorého príjmom sú poplatky za niektoré špecifické chemické látky, za nebezpečné odpady a pod.

V Rakúsku problematiku upravuje zákon o sanácii starých záťaží – ALSAG BGBI. č. 299/1989 v zn. BGBI. I č. 155/2002. Účelom tohto zákona je financovanie zaistenia a sanácie starých záťaží. Za staré záťaže sa považujú staré skládky, staré lokality a nimi kontaminovaná pôda a podzemná voda, z