dnes je 17.4.2024

Input:

Povinnosti držiteľa polychlórovaných bifenylov

5.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.8 Povinnosti držiteľa polychlórovaných bifenylov

Ing. Matej Šiculiak


Ako energetickej spoločnosti sa nám z času na čas stane pri kúpe starých trafostaníc alebo pri výmene starého zariadenia natrafíme na PCB transformátory. Väčšinou sú to zariadenia do objemu 5dm3 , čiže malé zariadenia. Ktoré z povinností, ktoré udáva zákon o odpadoch sme povinní v tomto prípade plniť?

Aj na takéto prípady mysleli zákonodarci pri tvorbe zákona o odpadoch, program držiteľa polychlórovaných bifenylov ste povinný vypracovať bezodkladne, keď sa stanete držiteľom takýchto zmesí alebo zariadení obsahujúcich PCB.

Držiteľ polychlórovaných bifenylov, ktorý má vypracovaný a schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov podľa doterajších právnych predpisov, je povinný vypracovať a predložiť na schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bifenylov do šiestich mesiacov odo dňa ustanovenia