dnes je 14.4.2024

Input:

Nakladanie s odpadom zo zelene podľa nového zákona o odpadoch

11.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.6 Nakladanie s odpadom zo zelene podľa nového zákona o odpadoch

Ing. Matej Šiculiak


Môžem s odpadom pod k. č. 200201 - biologicky rozložiteľný odpad nakladať nasledovne? Drvivú časť zelene z trávnatých plôch v našom areáli za pomoci zariadenia mulčujeme, teda odpad ako taký nám po kosení neostáva. Malé plochy sú kosené pomocou kosačiek a ten odpad hromadíme do VOK, ktorý mi zmluvný partner odváža a ďalej odovzdáva na zhodnotenie. O vývoze a zhodnotení máme potvrdenia. Do účinnosti nového zákona o odpadoch sme tento odpad zhromažďoval, nakoľko do 10 ton produkcie tohto odpadu ročne to bolo možné. Teraz je to tuším, už omnoho zložitejšie. Treba požiadať príslušný okresný úrad o súhlasné stanovisko na vytvorenie kompostárne s kapacitou do 100t ročne?

Teraz sa zmenila hranica z 10 ton na 100 ton odpadu ročne. Súhlas od orgánu odpadového hospodárstva Vám treba iba pokiaľ