dnes je 15.4.2024

Input:

Vývoz neobalových výrobkov do zahraničia zákazníkom

12.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.9 Vývoz neobalových výrobkov do zahraničia zákazníkom

Ing. Matej Šiculiak


Čo robiť v prípade, ak náš slovenský zákazník naše výrobky (neobalové výrobky) následne vyvezie do zahraničia? My podľa faktúry uvedieme neobalový výrobok na trh v SR, ale on neskončí v komunálnom odpade v SR. Máme toto množstvo započítavať do hlásenia pre OZV?

Áno, tieto neobalové výrobky musíte tiež započítavať do hlásenia pre OZV, pretože ich uvádzate na trh v Slovenskej republike.

Podľa § 73 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.