dnes je 21.7.2024

Input:

Nakladanie s uhynutými zvieratami podľa nového zákona o odpadoch

4.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5 Nakladanie s uhynutými zvieratami podľa nového zákona o odpadoch

Ing. Matej Šiculiak


Spoločnosť vykonáva pokusy a testovanie vo zvieratníku ( králiky, myši, morské prasatá ... ) a po ich úhyne ich odovzdáva inej spoločnosti na základe zmluvného vzťahu. Vyjadrenie tejto spoločnosti k tomuto odpadu znie nasledovne "Vedľajšie živočíšne produkty nespadajú pod zákon o odpadoch, ale pod zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 a rozdeľujú sa do kategórií VŽP 1,2,3, ktoré sa spracovávajú v kafilerickom zariadení várkovým spôsobom". Je potrebné a hlavne správne aby pôvodca takého odpadu viedol na evidenčnom liste napríklad pod k. č. 180203 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy ( O ) a ďalej to ohlasoval na príslušne úrady, alebo to podľa Vás nemám vôbec riešiť, nakoľko to pod odpadový zákon údajne