dnes je 24.2.2024

Input:

§ 56 - Povinnosti distribútora obalov

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5 § 56 - Povinnosti distribútora obalov

Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 56

Povinnosti distribútora obalov

(1) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu [ § 105 ods. 3 písm. m) ].


Komentár k odseku 1

Ustanovuje sa povinnosť pre distribútora obalov zálohovať obaly a dodržiavať výšku zálohu, ak distribuuje tovary v zálohovaných obaloch.

(2) Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa