dnes je 24.2.2024

Input:

Zber triedeného odpadu v obci

19.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.46 Zber triedeného odpadu v obci

Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s. r. o.Podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. môže vykonávať na území obce zber a prepravu komunálnych odpadov obec sama. Podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. je ten, kto vykonáva zber odpadov ako svoj predmet podnikania, povinný sa registrovať na príslušnom orgáne štátnej správy. Vyplýva povinnosť registrácie aj obci, ktorá vykonáva sama zber komunálnych odpadov na svojom území? Ak nie, prečo?

Pohľad autora na problematiku:

Táto povinnosť platí aj pre obce. Výnimka tam nie je. Je potrebné zaslať na Okresný úrad registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

§ 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Legislatívna úprava:

§ 98 - Registrácia

(1) Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj