dnes je 15.4.2024

Input:

Ohlásenie podľa § 12 k Vyhláške č. 366/2015

13.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.45 Ohlásenie podľa § 12 k Vyhláške č. 366/2015

Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s .r. o.„Evidencia a Ohlásenie o Objeme výroby cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu k § 125 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z.“ Citovaný odstavec zákona o odpadoch bol zrušený, ohlásenie ale treba naďalej posielať na základe § 12 zákona č. 366/2015 Z. z.?

Nie netreba, zákon má prednosť pred vyhláškou. V najbližších zmenách vyhlášky to MŽP musí upraviť aj vo vyhláške.