dnes je 20.6.2024

Input:

Zverejňovanie informácií podľa Zákona č. 17/1992

4.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.44 Zverejňovanie informácií podľa Zákona č. 17/1992

Ing. Matej ŠiculiakOds. (1) § 33 zákona č. 17/1992 Z. z.o životnom prostredí znie: „Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo rozhodnutí vydaných na ich základe povinná merať množstvo určeného druhu vypúšťanej látky (emisie) do ovzdušia alebo do vôd alebo sledovať iný vplyv ňou prevádzkovaného zariadenia na životné prostredie, je povinná zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste pravidelne do 10 dní po uplynutí každého mesiaca, v ktorom mala takúto povinnosť, a súhrnne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roku.“

1. Je právnická osoba povinná zverejňovať informácie súhrnne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roku v každom prípade, alebo len na základe napr. rozhodnutia?

2. Zverejňovať informácie