dnes je 20.6.2024

Input:

§ 41 - Spracovateľ elektroodpadu

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.10 § 41 – Spracovateľ elektroodpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 41

Spracovateľ elektroodpadu

Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

a) spracovávať elektroodpad v súlade s udeleným súhlasom [ § 97 ods. 1 písm. c)] a udelenou autorizáciou [ § 89 ods. 1 písm. a) bod 4] a dodržiavať požiadavky na spracovanie elektroodpadu,

b) viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu, a uchovávať evidenciu vrátane ohlasovaných údajov,

c) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu a uchovávať ju v písomnej forme alebo elektronickej forme najmenej päť rokov,

d) zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,

e)