dnes je 17.4.2024

Input:

Ohlasovacie povinnosti pôvodcu NO

6.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.33 Ohlasovacie povinnosti pôvodcu NO

Ing. Matej ŠiculiakKtoré ohlásenie je potrebné podať podľa nového zákona? Sme nemocnica- pôvodca NO, máme spaľovňu a zneškodňujeme aj cudzím. A ako je to s ohlásením emisií?

V prvom rade musíte mať súhlas na nakladanie s NO vrátane ich prepravy, ak nakladáte v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona.

Na prevádzkovanie zdroja znečisťovania odpadov musíte mať aj súhlas k umiestneniu stavby a súhlas na užívanie od orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, príp. integrované povolenie od Slovenskej inšpekcie životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z., ak je kapacita vašej spaľovne väčšia ako 10 ton za deň.

No a čo sa týka ohlasovacej povinnosti voči orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, tak na príslušný orgán podávate do 28. februára ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, pokiaľ nakladáte ročne v