dnes je 23.2.2024

Input:

Povinnosť zapojiť sa do systému triedeného zberu komunálnych odpadov

5.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.34 Povinnosť zapojiť sa do systému triedeného zberu komunálnych odpadov

Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o.Má podnikateľský subjekt na území obce povinnosť zapojiť sa do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, podľa § 81 ods. 9 písm b), c) zákona č. 79/2015 Z.z. (odpad od zamestnancov - papier, letáky, plasty, napr. pet flaše ), v príslušnej obci alebo táto povinnosť, a z toho vyplývajúca sankcia od 1200 €, platí iba za nezapojenie sa do systému zberu zmesového komunálneho odpadu?

Ak áno, má podnikateľ povinnosť zapojiť sa do systému zberu triedených zložiek? Môžu zberové spoločnosti, s ktorými má príslušná obec zmluvu na zber, za tento triedený zber zložiek komunálneho odpadu a nádoby požadovať úhradu nádob, resp. poplatok za samotný odber separovaných zložiek komunálneho odpadu?

Nemali by tieto náklady tiež hradiť