dnes je 15.4.2024

Input:

Použitie skratky ZPR

27.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.30 Použitie skratky ZPR

Ing. Tomáš Schabjuk ,Odpadový hospodár s.r.o.V akom prípade sa má použiť skratka ZPR (z predchádzajúceho roku)? Uvediem príklad: Máme biodegradačné stredisko, kam prijímame prevažne 13 05 02 (kaly z ORL), za rok 2016 sme prijali určité množstvo odpadu, avšak niečo v stredisku je ešte aj z roku 2015. Množstvo tohto odpadu však už nevieme presne určiť, vzhľadom k tomu, že tento odpad je už v procese biodegradácie (boli tam pridané iné zložky, prebiehalo miešanie, zahusťovanie, časť sa odparila atď.). Má vôbec význam písať tam ten riadok ZPR?

Skratka ZPR sa používa pre prípady prenosu odpadov „na sklade”, do ďalšieho roka. Ide ale o také odpady, ktoré sa neprevzali na spracovanie. Z Vášho opisu je nám zrejmé to, že ste ich už prevzali do procesu spracovania a teda v takomto prípade by podľa nás nemalo dôjsť k zápisu skratky ZPR.