dnes je 14.4.2024

Input:

§ 48 - Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7 § 48 - Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 48

Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov

(1) Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom:

a) zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu,

b) informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné,

c) zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory, alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického