dnes je 14.4.2024

Input:

§ 102 - Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3 § 102 - Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 102

Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

(1) Ministerstvo môže zmeniť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak

a) nastanú skutočnosti, pre ktoré osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov nemôže posudkovú činnosť riadne vykonávať vo všetkých oblastiach udelených v rámci rozsahu osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti alebo

b) osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre danú oblasť v rámci rozsahu svojho osvedčenia na nedostatočnej odbornej úrovni.


Komentár k odseku 1

Zákon v odseku 1 upravuje situácie, kedy MŽP SR osvedčenie o odbornej spôsobilosti zmeniť môže. Nejde teda o dôvody takej závažnosti, aby bolo potrebné pristúpiť k jeho zrušeniu.