dnes je 24.2.2024

Input:

§ 67 - Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.8 § 67 – Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 67

Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla

(1) Držiteľ vozidla 90) je povinný

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny 91) a

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa

zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.


Komentár k odseku 1

Osobitne chránené časti prírody a krajiny upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

(2) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť