dnes je 17.4.2024

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 - ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a ciele zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov od 1. januára 2019

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.22 Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 - ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a ciele zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov od 1. januára 2019

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Novela zákona o odpadoch stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2019 jednoznačnejšie ciele pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou triedeného zberu komunálnych odpadov v súvislosti s cieľom do roku 2020 dosiahnuť 50 % úroveň recyklácie komunálnych odpadov podľa cieľov stanovených v rámcovej smernice o odpade.

Ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a ciele zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov od 1. januára 2019:

1. Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových